Joomla Furniture Store

Podklady

Cenová nabídka se provádí na konkrétní druh stavby. Pro přesné stanovení ceny díla je třeba předložit stavební projektovou dokumentaci s představou projektanta o členění plochy a s požadavky na technicko-fyzikální parametry podlahy. Pokud nelze splnit tento předpoklad je naše firma připravena vstoupit do přímého jednání s projektantem stavby o konečné podobě a parametrech zdvojené podlahy a poskytnout veškeré technické a designové informace o námi dodávaném produktu.

 

Celková cena dodávky pro objednatele zahrnuje zaměření stávajícího stavu, vypracování prováděcí projektové dokumentace, veškerý potřebný materiál, jeho dopravu na staveniště a cenu montáže. V rámci nabídky jsme připraveni Vám poskytnout bezplatnou technickou pomoc při vypracování prováděcí stavební dokumentace. Další obchodně-technické služby by byly dodány dle samostatně sjednaného rozsahu.

PŘÍKLAD ZADÁNÍ PRO PODKLAD KE KALKULACI (co je třeba znát)

Zadání

-modulová síť:

600x600 mm, 500x500mm

 

-výška pochůzího líce podlahy:

35mm-2000mm

 

-podchodná výška pro vedení sítí:

???mm

 

-odolnost podlahové kce proti ohni:

REI…

 

- emise formaldehydu:

třída …

 

- rovnoměrné plošné zatížení:

ano+hodnota/ne

 

- el. odpor panelu:

nevodivé/vodivé- hodnota

 

- pochůzí povrch:

NE/ANO – Jaký druh?