EcoCarpet

Magnetický koberec (EcoCarpet)
Magnetický koberec má oproti klasickému koberci řadu výhod. Při pokládce koberce je využívána jeho magnetická vlastnost a není tedy nutné používat k jeho aplikaci žádné lepidlo. Lepidlo obvykle zničí i povrch podlahového panelu a pokud je třeba nutné z důvodů dodatečné instalace přívodů nebo změny jejich prostorové dispozice, je nutné kobercové čtverce od panelu odtrhnout. Obvykle dojde ke zničení panelu i koberce. Systém magnetického koberce nám umožňuje pokládku bez tohoto negativního efektu. Kobercové čtverce je snadné z podlahových panelů sejmout a po dokončení rozvodů nebo jejich prostorové modifikace jednoduše položit zpět bez sebemenšího poškození podlahového systému. Navíc absence používání lepidla významná u projektů, které usilují o hodnocení trvalé udržitelnosti budov BREEAM ® nebo LEED ®.

 

Dalšími výhodami použití koberce s magnetickou podložkou jsou:


- Nulová cena za montáž, není třeba specializovaného dodavatele.
- Montáž koberce až těsně před předáním prostor, neboť se na ocelový povrch panelu jen pokládají a jsou fixovány jen magnetickou podložkou.
- Při užívání prostor nájemníky, lze velmi jednoduše měnit části poškozené provozem nebo znečištěním, které není možno vyčistit. Dále je možné měnit kobercové čtverce, ve kterých byly zhotoveny instalační otvory pro napojení prostoru nad podlahou. Tato výhoda je neocenitelná při změně nájemce nebo dispozičního řešení prostoru nájemcem.
- Vzhledem k jednoduché výměně kobercových čtverců není nutná na výměnu zvát odbornou firmu a výměna je tedy velmi levná.
- Pokud z důvodu firemního „DRESS CODE" je podmínkou dodávka určité značky koberce, jsme schopni zajistit aplikaci magnetické podložky na jakékoliv kobercové čtverce.