Technický popis

 

Zdvojené podlahy (také zvýšené podlahy, přístupové podlahy, dvojité podlahy) poskytují zvýšené strukturní podlahy nad pevným podkladem (nejčastěji betonové desky) a tvoří skrytý prostor pro instalaci rozvodu médií a komunikačních sítí. Zdvojené podlahy jsou široce používány v moderních kancelářských budovách a ve specializovaných oblastech, jako jsou řídící centra , IT datová centra, laboratoře, elektrické rozvodny atd., kde je požadavek na flexibilitu rozvodu různých médií a elektrického napájení. Taková podlaha může být instalována v různých výškách od 35 mm do výšky 2000 mm tak, aby vyhovovala instalacím, které pod ní mohou být umístěny.

 

Novým využitím zdvojených podlah se stává způsob, jak ochladit budovy pomocí prostoru pod zdvojenou podlahou, kde se tento prostor využívá, jako přetlaková komora rozvádějící klimatizovaný vzduch. Zvláštní výhodou jsou v datových centrech perforované dlaždice, které  jsou obvykle umístěny pod počítačovými systémy a vzduch je přiváděn přímo k nim. Také výpočetní technika je často navržena tak, aby přiváděla chladící vzduch zespodu a následně jej odváděla do místnosti. Klimatizační jednotka pak nasává vzduch z místnosti, ochlazuje ho a odvádí pod zvýšenou podlahou, kde je cyklus dokončen. 

 

Konstrukce zdvojené podlahy musí být navržena podle předpokládaného zatížení. Kromě předpokládaného zatížení je nutné při návrhu výšky zdvojené podlahy navrhovat dle požadavku na druhy a množství technologických rozvodů a s dostatečnou rezervou pro případné modifikace v budoucnosti. Při návrhu je třeba zohlednit I možnost, že v budoucnosti bude možnost použít systém zdvojené podlahy k chlazení/vytápění objektu nebo proudění vzduchu pro horké uličky / studená ulička chladicích systémů. 

 

Zdvojené podlahy jsou předmětem stavebních předpisů a národních a průmyslových regulačních norem. Desky by měly odolávat opotřebení a obrušování a měly by obsahovat vodivé materiály, které pomáhají odstranit nahromaděnou statickou elektřinu z okolního prostředí. 

 

Zdvojené podlahy se skládají z kovového rámu s nastavitelnou výškou podpěr (tzv. nožiček), které poskytují podporu pro vyměnitelné podlahové panely, které jsou obvykle  o rozměru 600 mm × 600 mm.  Výška podpěry je dána potřebou prostoru pro všechny rozvody, které zda mají být umístěny. Z praxe je lepší, když se instalační prostor navrhne s určitou rezervou, aby při změnách technologií nebo dodatečnou potřebou přivést na určité místo nový druh media byl prostor pro instalace dostatečný. Je to obzvláště prozíravé v dnešní době, kdy rychlý technický rozvoj sebou přináší rychle se měnící technologie a s tím i potřeby na jejich výměnu.  

 

Mnoho kancelářských budov používá zdvojené podlahy pro vytvoření flexibilních a udržitelných prostor. Pokud je s využitím vzduchu pod zdvojenou podlahou počítáno od počátku projektu, může být stavba levnější a provoz budovy po dobu její životnosti je i méně nákladný. Prostor pro distribuci upraveného (ohřátého nebo chlazeného) vzduchu  ovzduší je minimální a tím je možné snížit celkovou výšku budovy což snižuje náklady na její stavbu. Ventilátory a vzduchotechnika potřebná pro úpravu vzduchu je mnohem menší a vyžaduje méně energie, protože teplý vzduch přirozeně stoupá přes prostor, kde přijde do kontaktu s lidmi a zařízeními a pokračuje až ke stropu. Jako další výhoda je, že budovy s tímto systémem vytápění a chlazení splňují LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).