Vyhody použití

Systém zdvojené podlahy umožňuje bezproblémové vedení inženýrských sítí (s výjimkou plynových rozvodů) a komunikačních sítí, dodatečné vyrovnávání nerovnosti povrchu, snadnou obměnu vnitřních prostorů apod. Systém zdvojené podlahy s povrchem magnetického koberce zajišťuje vysoký uživatelský komfort, neboť kobercový povrch se velice snadno čistí a trvale poškozené části je možno jednoduchým způsobem měnit. Téměř všechny systémy jsou antistatické a ostatní je možno opatřit antistatickým PVC nebo HPL.

 

Způsob dodávky

 

Zajišťujeme kompletní dodávku díla včetně projektové dokumentace a vlastní montáže vybraného podlahového systému. Při vlastní instalaci dodáme pouze materiál a poskytneme instruktážní návod na montáž.

Naše systémy zdvojených podlah nabízejí komfortní řešení pro potřebu na modifikovatelnost prostoru při současném zrychlujícím se vývoji techniky budov i komunikace. Výhodou instalací zdvojených podlahových systémů jsou vysoké užitné hodnoty prostoru, které zároveň podporují celkovou estetickou hodnotu objektu, jsou efektivní v provozu a nabízejí snadnou modifikaci prostoru v závislosti na změnách a vývoji datové techniky. Systémy umožňují provádět změny technologie, rozvodů různých médii bez potřeby dodatečných stavebních úprav objektu.

 

Udržitelná řešení

 

Podlahové desky s cementovou výplní  mohou hrát důležitou roli při zlepšování udržitelnosti budovy. Úspory energie lze realizovat pomocí nízkého přetlaku  v prostoru pod podlahou, který využívá přirozené proudění pro chlazení nebo topení pouze obsazených prostor. Tento způsob snižuje množství materiálů na vytápění nebo chlazení budov.